logo
Hunsa-Books Co., Ltd.

การสั่งซื้อออนไลน์ (4 ขั้นตอน)

1. เลือกหนังสือ
1.1 เลือกรายชื่อหนังสือที่ท่านต้องการซื้อโดยคลิ๊กที่ "รายชื่อนิยาย"

1.2 วิธีการหารายชื่อหนังสือ
      - สำหรับ MAC ให้กดปุ่ม command พร้อมกับปุ่ม F จากนั้นก็พิมพ์ชื่อนักเขียนหรือนิยายที่ท่านต้องการหา
      - สำหรับ PC ให้กดปุ่ม CTRL พร้อมกับปุ่ม F จากนั้นก็พิมพ์ชื่อนักเขียนหรือนิยายที่ท่านต้องการหา

1.3 จากนั้นเลือกชื่อนิยายที่ท่านต้องการพร้อมระบุประเภทที่ต้องการสั่งว่าต้องการแบบใด "ปรู๊ฟ" หรือ "ปอนด์" จำนวนกี่เล่ม (ควรระบุพร้อมราคา)
      วิธีการที่ง่ายที่สุด หากท่านไม่ต้องการพิมพ์รายชื่อหนังสือ
          - คลิ๊กขวาคลุมดำรายชื่อหนังสือที่ท่านต้องการแล้วเลือกคำสั่ง "COPY หรือ คัดลอก"
          - จากนั้นเลือกคำสั่ง "PASTE หรือ วาง"

1.4 เมื่อได้หนังสือตามที่ต้องการแล้วให้ส่งรายชื่อหนังสือที่ท่านต้องการทั้งหมดมาที่ E-Mail : hunsabooks.s@gmail.com


2. รอการติดต่อกลับ
จากนั้นทีมงานจะทำการตรวจสอบว่านิยายใดบ้างที่มีใน STOCK สินค้าของเรา และทำการรวมราคาพร้อมค่าจัดส่ง (ซึ่งจะมีทั้งลงทะเบียนและEMS) ภายใน 3 - 5 วัน แล้วตอบกลับไปยัง E-Mail ที่ท่านได้ส่งมา


3. ชำระเงิน & แจ้งทีมงาน
3.1 เมื่อท่านได้รับ E-Mail ตอบกลับจากทางเราแล้ว ท่านมีเวลา 7 วัน (นับแต่วันทีได้รับ E-Mail ตอบกลับ) ในการโอนเงินกลับมายังบัญชีธนาคารที่ทางเราระบุไว้
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อนายเกรียงชัย วิศิษฏ์สรอรรถ
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 247-2-16509-8
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อนายเกรียงชัย วิศิษฏ์สรอรรถ
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 691-0-12360-3
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อนายเกรียงชัย วิศิษฏ์สรอรรถ
บัญชีออมทรัพย์
772-2-29670-7
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ชื่อนายเกรียงชัย วิศิษฏ์สรอรรถ
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 879-0-16621-2
 
หมายเหตุ : โอนเงินต่อเมื่อได้รับการแจ้งยอดในE-Mailตอบกลับจากทางทีมงานหรรษาเท่านั้น
 

3.2 พร้อมแจ้งรายละเอียดการโอน แล้วส่ง E-Mail กลับมาที่ hunsabooks.s@gmail.com ในการแจ้งรายละเอียดการโอนนั้นท่านต้องระบุด้วยว่า
      ⁃ โอนเข้าบัญชีธนาคารใด
      ⁃ ยอดเงินเท่าไหร่
      ⁃ โอนมาเมื่อวันที่เท่าไหร่ (วัน/เดือน/ปี)
      ⁃ เวลา (หากทราบเวลาที่แน่นอนโปรดระบุ หรืออาจเป็นเวลาโดยประมาณก็ได้)
      ⁃ และสำคัญมากอย่าลืมระบุ "ชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ในการจัดส่ง"


4. รอรับสินค้า
เมื่อได้แจ้งการโอนกลับมาที่ทางเราแล้ว ทีมงานจะทำการตอบกลับไปพร้อมจัดส่งภายใน 3 – 7วันโดยจะมีการแจ้งรหัสการส่งให้ไปทางE-Mail ของท่านอีกด้วย