logo
Hunsa-Books Co., Ltd.

สารบัญ-นามปากกา

 • จามรี พรรณชมพู
 • วลัย นวาระ
 • นลิน บุษกร
 • ชมนาด ชวัลนุช
 • วสี เสาวรส
 • รอม วิศรุต
 • เลียว ศรีเสวก (อรวรรณ)
 • ชลาลัย
 • เกตุวดี
 • เพ็ญศิริ
 • โสภาค สุวรรณ
 • คณาศัย สุนทร
 • นภาลัย ไผ่สีทอง
 • ชาตบุษย์
 • นันทนา วีระชน

จามรี พรรณชมพู

แก้วไร้เรือน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
กามเทพกล่อมหอ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
กบไกลสระ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
กระเช้าเพชร จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
กระท่อมโสมจันทร์ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คนใจหิน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ความรักไม่เคยลวง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ความรักไม่ใช่หยดน้ำค้าง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คู่รักคู่ชื่น จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ฆาตกรป่วนฝัน จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
จุมพิตา จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ฉัตรชบา จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ดวงจิตพิศวาส จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดวงใจวิปโยค จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดาวประดับฟ้า จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เดือนลืมฟ้า จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ตามหาหัวใจที่หล่นหาย จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ตุ๊กตาเจียระไน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ใต้เงาบาป จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
น้ำผึ้งรวง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
น้ำผึ้งกับบอระเพ็ด จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
น้ำตานางฟ้า จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
น้องนุชสุดท้อง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
น้องร่วมฟ้า จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางเงา จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางเปลือย จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ในหัวใจนี้มีเธอ จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
บัวแย้มกลีบ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ปลายทางฝัน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ป่าน้ำผึ้ง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ป่าอารมณ์ จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ปีกกามเทพ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เปลวทอง จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เปลวอารมณ์ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เปลือยใจรัก จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ผัวเชลย จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ผู้ชายหัวใจเถื่อน จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
พรานพิศวาส จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พายุน้ำผึ้ง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พายุกามเทพ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พรพระจันทร์ จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พระจันทร์ขึ้งน้ำผึ้งขุ่น จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พราวแสงพลอย จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพลิงพรหม จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เพลิงน้ำผึ้ง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
ไฟกลางลม จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ไฟกามเทพ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟรักไฟแค้น จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ไฟหนุ่มไฟสาว จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ฟ้าโลมดิน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มนต์นาง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียบังเงา จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียบังเอิญ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียพยศ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
เมียทาส จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
เมียย้อนอดีต จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ม่ายหัวใจทอง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ม่ายประดับเพชร จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มายากามเทพ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มะลิแรกแย้ม จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ไม่เคยหยุดรักสักขณะจิตเดียว จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
รักแฝงเงา จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักคุณคนเดียว จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักฉันวันพรุ่งนี้ จามรี พรรณชมพู ** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ระบำดาว จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักปลายสายรุ้ง จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักเล่นรักลวง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แรงลมหวน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เลือดทรนง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิมานทราย จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์เที่ยงคืน จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์เถื่อน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์ลวง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์หวาม จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วจีรจนา จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
สงครามพิศวาส จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
สร้อยสุมาลี จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
สุดหล้าฟ้าเขียว จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
สัญญาเถื่อน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
สาวเปรี้ยวหนุ่มเปรียว จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สาวน้ำแข็ง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สาวแรกผลิ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สาวแรงสูง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
สวรรค์เหิน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
สาวรุ่นเรียนรัก จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แสงสว่างปลายทางมืด จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนึ่งเดียวที่ปรารถนา จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หลงเงาฝัน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หลงทางรัก จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มดุสาวดื้อ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มเคียดสาวแค้น จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มในฝัน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หมอปิ่นดาว จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หมอเมืองเถื่อน จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
หวานใจนายโจร จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจกระหายรัก จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจใต้เงารัก จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจที่หวาดหวัง จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจในกรงแก้ว จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจประกาศิต จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หุ้นส่วนหัวใจ จามรี พรรณชมพู *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
อเวจีในดวงใจ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
อย่าเปลืองใจให้ความหลัง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
อัศวินทะนง จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
อัศวินแอร์ จามรี พรรณชมพู ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
 

วลัย นวาระ

กงกามเทพ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
เก็จแก้ว วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50บ. ปอนด์ 100 บ.
แก้วตา/ขวัญใจ วลัย นวาระ *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แก้วไพลิน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50บ. ปอนด์ 100 บ.
กิ่งทองใบหยก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ขวัญนุช วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ขอเสี่ยงหัวใจเป็นเดิมพัน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ครั้งหนึ่งที่เรารักกัน วลัย นวาระ *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ความหลังยังฝังใจ วลัย นวาระ *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คุณหญิงสร้องมุกดา วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คุณหญิงแข่งบุญ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คุณชายธมกานต์ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เงารักกลางใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เงากุหลาบ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
โจรปล้นใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าสาวอสูร วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าบ่าวกำมะลอ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
เจ้าสาวอนาถา วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
เจ้าสาวเชลย วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
เจ้าสาวสิบหก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
ชีวิตไม่ใช่น้ำตาลสายไหม วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ชีวิตเพียงละคร วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ดาวแข่งเดือน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 120 บ.
ดอกรักสีขาว วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดอกรักไม่เคยโรย วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดอกไม้งามลอยตามลม วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดอกไม้แทนใจรัก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70บ. ปอนด์ 100 บ.
เด็กปีหนึ่ง วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ใต้ร่มแห่งรัก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ถนนสายสิเนหา วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ทายาทคืนเหย้า วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
เทพบุตรมาร วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เทพธิดาพยาบาล วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
น้ำตาพยาบาล วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
น้ำผึ้งยังหวาน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ป่าดอกรัก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ป่าหัวใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
แผนกับพิม วลัย นวาระ *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ฝันสีกุหลาบ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพชรเทพกานต์ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
พ่อม่ายเมียหย่า วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พธูเทพกานต์ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เพลิงสุมใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ฟ้าพร่างดาว วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มะลิหลงกอ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมฆบังใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียรับจ้าง วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียชายโสด วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียวัยรุ่น วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
เมียเก็บตก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียในนาม วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แม่ครัวเอก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แม่สื่อสาว วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มัญชุลิกา วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ยอดรัก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
รอยรักในเรือนใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักเหมือนฝัน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักแรก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักแรกพบ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักซ้อนรัก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักแฝงใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักกลางลมหนาว วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักกลางวังวน วลัย นวาระ *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักกำมะลอ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักปาฏิหาริย์ วลัย นวาระ *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักเธอด้วยหัวใจ วลัย นวาระ *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักไร้พรมแดน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50บ. ปอนด์ 100 บ.
รักแรกแย้ม วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักคืนรัง วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักลวงใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักร้างหอ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักผลิใบ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ริมหาดรัก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รุ้งแสนสวย วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ลีลาใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ลีลารัก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เลือดสีน้ำเงิน วลัย นวาระ *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิมานใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิบากใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์อลวน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์บาป วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์ลอย วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์สายฟ้าแลบ วลัย นวาระ *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์หน้าร้อน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิหคเหินฟ้า วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
วิมานน้ำผึ้ง วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ตะวันฉาย วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
วังใจวน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เส้นทางสายรัก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สร้อยขวัญ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สนิมหัวใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สายใยรัก วลัย นวาระ *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
สาวเนื้ออ่อน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
สาวสิบเก้า วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สาวชาวกรุงหนุ่มชาวไร่ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สาวน้อยหนีรัก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
หัวใจในม่านหมอก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจหลงทาง วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจคืนเหย้า วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจดื้อ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจไม่เข็ดรัก วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หมอกมธุรส วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หมอกอรุณ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
หมอใหญ่กับหมอหญิง วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มตามนาง วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มร้างเมีย วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หม่อมเจ้าสุริยกานต์ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
หมอกกลางใจ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หมอจามร วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มสวยสาวซน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หลงรักผิดคน วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
อัปสรสวรรค์ วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
อุทิศาเป็นพยาบาล วลัย นวาระ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
 

นลิน บุษกร

กลางดงดอกรัก นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ.
ปอนด์ 140 บ.
กำไลนางฟ้า นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 120 บ.
คู่ใจ นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
คุณหญิงจอมแก่น นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 120 บ.
ท่านหนุ่ม นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 140 บ.
ทายาทสาว นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ.
ปอนด์ 140 บ.
ทายาทป๋องแป๋ง นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ.
ปอนด์ 140 บ.
น้ำผึ้งหลงไพร นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
ผู้หมวดป๊อกแป๊ก นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 120 บ.
พิกุลเนื้อเก้า นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ.
ปอนด์ 140 บ.
เพชรของเพชรสี นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
เพชรประดับใจ นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
เมียกาฝาก นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
แมวเหมียว นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ.
ปอนด์ 140 บ.
ยักษิณีที่รัก นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
รักอลเวง นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
รักไกลบ้าน นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
ราชันย์ ธนายุฯ นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 120 บ.
เล่นกับไฟ นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
สุภาพบุรุษเสเพล นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
สวัสดีความรัก นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
เสน่ห์น้องสาว นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
สาวน้อยร้อยฝัน นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
สาวเนื้อทอง นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 120 บ.
สาวน้อยน้องชั่ง นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
สาวหัวนอกหนุ่มหัวใน นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 140 บ.
หนุ่มรูปทอง นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มกับสาว นลิน บุษกร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ.
ปอนด์ 100 บ.
 

ชมนาด ชวัลนุช

เกาะกามเทพ ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
ของขวัญวันรัก ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
เงาอดีต ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
ชายไร้อดีต ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
ชายไร้อดีต ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
น้ำผึ้งอังไฟ ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
พรหมประกาศิต ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
พระจันทร์ลวง ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
ไพรพิศวาส ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
พิศวาสหวาม ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
ไฟฝันไฟรัก ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
ไฟสุมขอน ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์วุ่น ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
รักแรกเปลือย ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
เสน่ห์มายา ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
หัวใจเปลือย ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มห้าวรัก ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
อรุณสวาท ชมนาด ชวัลนุช ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ.
ปอนด์ 100 บ.
 

วสี เสาวรส

ขอบฟ้าสีเงิน วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คืนฝันวันรัก วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คู่แล้วไม่แคล้วกัน วสี เสาวรส *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ณ กาลครั้งหนึ่ง วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ท่านผู้หญิง วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ผู้ดีตกยาก วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ฝันรัก วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พายุเสน่หา วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มฤตยูและสาวผมแดง วสี เสาวรส *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แม่ค้าขนมหวาน วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รอนิรันดร์ วสี เสาวรส *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักค้างกลางใจ วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักอันตราย วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์เสี่ยงใจ วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สายเลือดรัก วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สร้างเมืองให้เหมือนอลิศ วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สาวน้อยสอยดาว วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มสำอางและสาวตาสวย วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
อ้อมกอดมรกต วสี เสาวรส ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
 

รอม วิศรุต

ปาริชาติไฟ รอม วิศรุต ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 140 บ.
ไฟเหมันต์ รอม วิศรุต ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
สิลาไฟ รอม วิศรุต ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
 

อื่นๆ

กามทัณฑ์ กังสดาล ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แค้นข้ามชาติ รวินทร์ เวโรจน์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดวงใจที่ไร้รัก จิตราภา ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ตะวันบอด กังสดาล ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เทพบุตรประเภทสอง รวินท์ เวโรจน์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นรกกลางใจ รวินท์ เวโรจน์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พ่อเฒ่ากับเจ้าหนู วชิรา วัชรวัลลภ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มันโผล่จากน้ำ วิญญาณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มรดกมืด รวินท์ เวโรจน์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักนี้เพื่อเธอ จิตราภา ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เรื่องของหนู ข. อักขราพันธ์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ล่ามฤตยู รวินท์ เวโรจน์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิมานกำมะลอ กังสดาล ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สวัสดีจ้าหมาวัด กังสดาล ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนามชบา ศรีทอง ลดาวัลย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ห้องเรียนเขียนเรื่อง ศรีเฉลิม สุขประยูร ปอนด์ 80 บ.
ขุมทรัพย์มหาภัย สลิลมาศ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
 

เลียว ศรีเสวก

ค่าแห่งความรัก สุกัญญา ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เงาพิศวาศ สุกัญญา ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดวงชีวัน สุกัญญา ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สะใภ้ทาส สุกัญญา ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
น้ำตาเมียน้อย กุลปราณี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มนต์รักอสูร (ทาสน้ำตา) กุลปราณี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางแมวป่า ช่อลิลลี่ พริ้มเพรา ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
แก้วกัลยา อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
กระทิงโทน อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คะนองปืน อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ชาติเสือ อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ชาติอาชาไนย อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ทาสน้ำเงิน อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไพรกว้าง อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พรายสวาท อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ภูติเหลือง 1-3 อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 150 บ. ปอนด์ 300 บ.
แม่เสือสาว อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ยอดดรุณี อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ยอดกำพร้า อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รอยเสือ อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ลูกเหลือขอ อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เลือดพเนจร อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สะใภ้แก้ว อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
อกสามศอก อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
อำนาจมืด อรวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
 

ชลาลัย

กว่าจะถึงปลายฟ้า ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
กินรีเริงลม ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
กุหลาบร้ายกลายรัก ชลาลัย *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
กุหลาบสีเพลิง ชลาลัย *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
แก้วกรรณิการ์ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ขนมปังกับน้ำพริก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ขอให้รักนี้นิรันดร ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ขอเพียงเรารักกัน ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ขวัญดิน ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เขยขัดดอก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เขยนอกคอก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ค่าของรัก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คุณชายจอมยุ่ง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
คุณนายสายลับ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คุณหนูห้าแต้ม ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
คู่รักคู่แค้น ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าสาวจอมป่วน ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าสาวสำเร็จรูป ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ใจดวงนี้ที่ไขว่คว้า ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
จะไปให้ถึงฝั่งฝัน ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดอกไม้ไกลรัก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ตะวันขึ้นที่ภูกุ้มข้าว ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
เทพบุตรสุดป่วน ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
น.ส.กะทิสด ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางกลางไฟ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นี่แหละความรัก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางตลาด ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางเสือ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางเอกอินเตอร์ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
บำเหน็จสวาท (โซ่เสน่หา)ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
บาป ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
บัวริมบึง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ปีกหงส์ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เปลวไฟรัก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ปีศาจน้ำผึ้ง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ปางบาป ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ผักบุ้งไฟแดง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พรานกมร ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพียงเพื่อจะรัก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พรุ่งนี้จะบอกว่ารัก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พลอยตะวัน ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พิษรักแรงสวาท ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พรหมจารีสีดำ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พระเอกบ้านไร่ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
พระยาทำครัว ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพียงแต่ว่า...อย่าสิ้นหวัง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพลงกินรี ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพลิงดาว ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพลิงรักนางบำเรอ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพลิงอธิษฐาน ชลาลัย *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
พิมลาพ่ายรัก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
พริกกับขิง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ฟ้าหนาว ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟน้ำค้าง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟซาตาน ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟสิ้นเชื้อ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟรักเงามาร ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟมาร ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟรักใจลวง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียลับ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียข้างถนน ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียนอกหัวใจ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มณีเมขลา ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
มนต์รักข้าวมันไก่ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
มลทินมาร ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
มาลัยดาว ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รหัสริษยา ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ริษยาเลือดเย็น ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักแล้วรักเลย ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักฤาลวง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ระบำมาลี ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ระบำดอกหญ้า ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ระเริงไฟ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักกลายแค้น ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
แรงเทียน ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แรงพิศวาส ชลาลัย *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แรงรักรอยแค้น ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ลายงิ้ว ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เล่ห์รัก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
โลกใบใหม่...ใจดวงเดิม ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์ลวงรัก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์วิวาท ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วัยอลเวง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์ไฟ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์อสูร ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
สะใภ้ไฮเทค ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สวรรค์นี้ไม่มีเธอ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สวย...เผ็ด...ดุ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
สู้เพื่อรัก ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สองเงา ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สามีจอมวุ่น ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
สงครามหัวใจ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สายใยริษยา ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
สายใยสวาท ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 120 บ.
หัวใจมีเงา ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
หัวใจจำแลง ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจน้ำครำ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจดิบ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจกำมะลอ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มห้าวสาวเฮี้ยว ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนามเสน่หา ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนี้เกียรติยศ ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
อาญาสวาท ชลาลัย ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
 

เกตุวดี

กุหลาบมาร เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
กุหลาบไร้กลิ่น เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คลื่นเสน่หา เกตุวดี *** ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คุณหญิงเนื้อทอง เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
คุณแม่จำเป็น (จินตนาเรขา)เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
จอมซนคนทะเล้น เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าสาวสลัม เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
เจ้าสาวไฮโซ เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าสัวมั่วนิ่ม เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เจ้าสาวสิบแปด เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
โซ่สวาท เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดอกรักริมรั้ว เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ดวงใจจ๋าอยู่ไหน เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ดุจฟ้าไร้ดาว เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ใต้เงารัก เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ทะเลอารมณ์ เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ทางไร้ตะวัน เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ทำนบใจ เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
โธ่ นึกว่ารวย เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นารีลุยไฟ เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางร้าย เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
นางสาวส้มหล่น เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
บ่วงปรารถนา เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
บัลลังก์ดอกงิ้ว เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ประกาศิตเสน่หา เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ผึ้งนางพญา เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ผัวจอมซิ่ง...กลิ้งระเบิด เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพชรฆาตรัก เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพลิงรัก เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พระจันทร์หลงฟ้า เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พิศวาสลวงโลก เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟนางฟ้า เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ภรรยาคืนเดียว เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
มายารัก เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
มัลลิกา เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แม่ม่ายป้ายแดง เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
แมลงร้ายดอกไม้หนาม เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ไม่ลืมสายสวาท เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียรัก...เมียร้าย เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ละอองร้าย...ละอองรัก เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ละอองทราย เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ราตรีพิศวาส เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แรงบุญรอยกรรม เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รอยน้ำค้าง เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักสลาย เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักในรอยทราย เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักเร้น เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักเธอ...สุดหัวใจ เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักอาถรรพณ์ เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์ระแวง เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สามีจำเป็น เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สุดทางรัก เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สะใภ้ทิพย์ เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
สายน้ำไม่ไหลกลับ เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนอนดอกรัก เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจร้าว เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนี้เสน่หา เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เหลือบเรืองแสง เกตุวดี ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
 

เพ็ญศิริ

กับดักหัวใจ เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
จัดรักจัดหัวใจ เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
บทเรียนหัวใจ เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
บ่วงพรางกามเทพ เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
บุฟเฟต์เทใจรัก เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
สงครามเสน่หา เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจใช่ทางผ่าน เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจซ่อนกล เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจนี้...รีเทิร์น เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจแรกแย้ม เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจไร้สังกัด เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจลายมาร เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
(5 in 1) นักร้องน้องรัก/ สนิมหัวใจ/ สุดทางแห่งรัก/ - อาญาสวาท/ เทพบุตรสุดที่รัก เพ็ญศิริ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
 

โสภาค สุวรรณ

เกมกามเทพ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เกนรี-มายรี โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
กระท่อมไม่ไผ่ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
คฤหาสน์สีชมพู โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
คลื่นใต้น้ำ 1-2 โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 140 บ. ปอนด์ 240 บ.
คู่ขวัญ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
เงาพระจันทร์ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
เงาราหู โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
งิ้วราย โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
จดหมายถึงคุณยาย โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
จันทร์ ฤ จะฉาย โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
จินตปาตี โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
จิ้นฮุ้มกับซุปไก่ 1-2 โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 140 บ. ปอนด์ 240 บ.
จุดดับในดวงอาทิตย์ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ชิงช้าชาลี โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ญาติกา โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ดวงยี่หวา โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ดาวหลงฟ้า โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เด็ดดอกรัก 1-2 โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 140 บ. ปอนด์ 240 บ.
ตะวันลับฟ้า โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ใต้แสงเทียน 1-2 โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 140 บ. ปอนด์ 240 บ.
ถนนลูกรัก โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ทรายสามสี 1-2 โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 140 บ. ปอนด์ 240 บ.
ทะเลรัก 1-2 โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 140 บ. ปอนด์ 240 บ.
ทางช้างเผือก โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ทะเลสาปพระจันทร์ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ทะเลดอกไม้ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ทับตะวัน โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ทานตะวันสีทอง โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
นาดอกหญ้า โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
นำ้คำ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ในสวนรัก โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
บันทึกของปลาบู่ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
บัวแก้ว โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
บ้านแก้วเรือนขวัญ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
บุลลา โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
บุศย์น้ำทอง โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
บุหงารำไป 1-2 โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 140 บ. ปอนด์ 240 บ.
พรสรวง โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
พระรถ-เมรี โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
พรานทะเล โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เพลงพราย 1-2 โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 180 บ. ปอนด์ 280 บ.
ไม้เมือง โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
มนต์นางฟ้า โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ระบำใบ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ระบำหงส์ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 140 บ. ปอนด์ 240 บ.
รักของกาหลา โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
รักในสายหมอก โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ลานนกจาก โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ลมหวน โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
ลูกผู้ชายชื่อเบ็น 1-2 โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 140 บ. ปอนด์ 240 บ.
ละอองรักจากดวงดาว (สาวน้อย(ไทย)เมืองฝรั่ง ภาค2) โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เล ฬีฬา โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
สงครามดอกรัก โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
สาวน้อยไทยเมืองฝรั่ง โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
สิคีริยา โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
สเปโต โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
เสี้ยนดอกงิ้ว โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 140 บ.
เสียงกระซิบจากริมหาด โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
หนามดอกรัก โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
หอมกลิ่นปาริชาต โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
หิมะสีแดง โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
หนังหน้าไฟ โสภาค สุวรรณ ปกอ่อนปรู๊ฟ 90 บ. ปอนด์ 140 บ.
 

คณาศัย สุนทร

ทรายจรดฟ้า คณาศัย สุนทร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แมนสรวง คณาศัย สุนทร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รอยรัก คณาศัย สุนทร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หลั่งเลือดรวมไท คณาศัย สุนทร ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
 

นภาลัย ไผ่สีทอง

กลับบ้านเรา รักรออยู่ นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าสาวมือปืน นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ซาตานผยอง นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ใต้ปีกกามเทพ นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เทพธาดา นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
บัญชาสวรรค์ นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
พิลลิแกนที่รัก นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
มนต์รัก...นักรบ นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
มือปืนสาว นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ศึกรัก...ศึกรบ นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
สานรักสานฝัน นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
สามอนงค์ นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจเพียงกัน นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
กุหลาบดำ/สุดทางรัก (2 in 1) นภาลัย ไผ่สีทอง ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เคหาสน์รัตติกาล/เจ้าบ่าวของปัญชิกา (2 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ทีเด็ดแม่ยาย/เคหาสน์สุรสีห์ (2 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
มงกุฎไร้บรรลังก์/อมตะนารี (2 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าสาว/นักรบจากอดีต/สู้เพื่อรัก (3 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ถึงร้ายก็รัก/นางฟ้า-พญายม/ยูงทอง (3 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ทางรักทางชีวิต/หมอกสวาท/ประตูหัวใจ (3 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ในสวนแห่งความฝัน/ขอรักคืน/สวัสดีความรัก (3 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ลิ้นชักชั้นสุดท้ายของหัวใจ/ดวงใจในฝัน/ดวงใจนี้รักครอง (3 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เส้นทาง-สายรัก/ไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้ว/คู่รัก (3 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดวงใจในฝัน/เมื่อวานนี้/เป็นอันบุพเพ (3 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
ฟรี...เวย์/เรือนแพ/ฝันที่เป็นจริง (3 in 1) ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
 

ชาตบุษย์

กุหลาบแดง ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
กำแพงรัก ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ค่าของดวงจิต ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คู่เขยเทพบุตร ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คู่ชื่นชิงชัง ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าบ่าวผู้มากับลมร้อน ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าสาววังปลา ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดอกบัวขาว ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ในห้วงพิสมัย ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
บ่วงกามเทพ ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พันธะหัวใจ (สัญญาดวงใจ) ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพราะความรักยังหวาน ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพลิงปรารถนารัก ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพลิงทระนงรัก ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไพรสีทอง ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พิศวาสไม่วาย ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ฟากสวนสีชมพู ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียจ๋า ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียขวัญคนเถื่อน ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ยอดรักยอดแค้น ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ยอดเสน่หา ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักประโลมหล้า ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ร่มรักร่มใจ ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รอยแค้นแสนรัก ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไร่เริงรัก ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เรือนใจใส่รัก ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไร่สีน้ำผึ้ง ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักร้อยดวงใจ ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักที่ขอบฟ้า ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ศัตรูคู่พิศวาส ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สุดรักซาตาน ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนึ่งในรัก ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจสายน้ำผึ้ง ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หลงรักเธอ ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หักรักหักเสน่หา ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
อริรัก ชาตบุษย์ ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
 

นันทนา วีระชน

ก่อนจะถึงวันนั้น นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คาวคน นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คานทอง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คุณหญิงบานเบอะ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
คุณหญิงบ่าวตั้ง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เงาในดวงตา นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เงาเพนียง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
จูบแล้วตบ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
จิตรเลขา นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
จากจุดหนึ่งถึงดวงดาว นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าสาวครึ่งคืน นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เจ้าสาวข้างถนน นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ชั่วฟ้าดินดับ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เชลย นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดอกฟ้ากับหมาวัด นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดอกไม้กับความรัก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ดอกไม้มรณะ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
เดือนดวงเดียว นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เดือนแสงฉาย นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ตัณหา นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ตรวน นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ตะวันแห่งความรัก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ตราบใดที่หัวใจยังเต้น นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เถาไม้เลื้อย นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ทุ่งหญ้า สีดอกไม้ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
ทัณฑ์จากสวรรค์ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางบาป นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางบุญ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
นางร้อยเล่ห์ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
นางบำเรอ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
บุษบาอธิษฐาน นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
บุษบาท่าเรือ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
บ้านเล็ก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไปไม่ถึงดวงดาว นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
โป๊ะแตก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ปีกนก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ปีกมาร นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ปางป่าเหนือ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ผัวบุโรทั่ง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ผู้ชายชั่วคราว นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ผู้ชายขายฝาก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พริกกับขิง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพลงนาวี นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพลิงรักไฟแค้น นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พรหมลิขิต นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพียงแต่ถ้าหากไม่รักเขา นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แพรวโพยม นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เพียงดวงจิตพิศวาส นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
พ่อไก่แก่แม่ปลาช่อน นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟรักไฟสวาท นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟใต้ฟาง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟเริงฟาง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟชีวิต นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไฟริษยา นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ภุมรีสีทอง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ภพพิศวาส นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ม่านใบไม้ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แม่ปูเปรี้ยว นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แม่ปูเค็ม นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมีย นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เมียเช่า นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แม่เปียดื้อ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ไม่อาจหยุดหัวใจรัก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ม่าย นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ร่านดอกงิ้ว นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แรงเงา นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักโรยน้ำตาล นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รักใดในหล้า นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รอยสลัก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
รอยฝัน นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วิวาห์จำแลง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
วงกรรม นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เสียแรงรัก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สองเรา นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สาปสั่ง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สายรักสลาย นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
โสเภณีลอยฟ้า นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สื่อรักเพลงกรรม นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สักวันหนึ่ง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สุดถนนบนทางเปลี่ยว นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
สะใภ้ปฏิวัติ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เหมือนใบไม้และสายลม นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนามเสน่หา นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มมะนาวสาวมะขวิด นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนี้หัวใจ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หนุ่มปลาไหลสาวปรอท นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจกุ๊กกิ๊ก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
หัวใจติดดิน นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 70 บ. ปอนด์ 120 บ.
หลอก...หลอกนิ่มๆ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เหลือเพียงคำอำลา นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เหลือแต่รอยรัก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เหมือนสิ้นสวาท นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
อุบัติจากดวงดาว นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
อุบัติเหตุรัก นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
อยากให้โลกรู้ นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
แอฟริกาใบไม้ร่วง นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เฮฮา(เมีย)นาวี นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.
เฮฮากลาสี นันทนา วีระชน ปกอ่อนปรู๊ฟ 50 บ. ปอนด์ 100 บ.